На 8 март 1864г. в Букурещ излиза първия брой на вестник '' Будущност '', редеактиран от Георги С. Раковски.