За нас

Bona Fide® е българска запазена търговска марка, обобщаваща всяка дейност (изделия, услуга или изживяване) извършена или предоставена посредством автентични, традиционни и несъвременни способи.

Това са оригинални и „истински“ преживявания, чиято същина не е изменена чрез имитация или съвременни технологии. Bona fide® е начин на живот, свързан с повече лично отношение и време, отдадено на природата, човека и вътрешните ценности. Bona fide® материализира предмети, изработени от естествени материали, суровини и надживели времето способи.

Отличителни белези за същността на Bona Fide® са естественото, опростеното и утвърденото през вековете.

Автентизъм, търсенето на жизнен смисъл и стойността на традициите във всяка една дейност, изделие или изживяване – усещане, смътно познато ни от Сътворението.
Все повече се засилва необходимостта от изживявания и изделия, които са естествени за сметка на неистинското, виртуалното и масово произведеното.

Живеейки Bona Fide® неусетно създаваме и запазваме места за бягство от свръхдинамичното, макар и високотехнологично ежедневие.

Bona fide® цели да привлече хора, които търсят „автентични изживявания” в по-закътани от съвременната динамика места, които предлагат лично отношение и където гостите биха могли да участват в дейности, типични за региона и специфичния бит и култура; да се докоснат до духа на местните население и природа, чрез традиционните обичаи, храна, вино, занаяти и култура.