Пиринският народен танц е възхитителен, несравним и неизразим с прости думи! В танцовото изкуство на Пирина има от всичко!

Хората се играят от мъже, от жени, смесено; в кръг, полукръг, права редица. Пиринският танц е сложен, но и изчистен, динамичен и умерен, колоритен и идентичен, но все пак със своите специфики за всеки регион от областта. Поради неотстъпчивото и безкомпромисно влияние на фолклора на всяка една от петте откроени пирински идентичности - санданска, благоевградска, гоцеделчевска, разложка и петричка, пиринският танц е една богата смесица от движения, музика, викове и емоции, които се разпознават от пръв поглед.

Благодарение на сложния исторически ход на събитията по тези земи - на многоброийните преселвания, на политическите въпроси, на културните проблеми и позитиви, тук танците са силно повлияни и от съседните държави - Македония, Гърция. Това допълнително допринася за пъстротата и удивителноста на пиринското народно творчество

Тук всеки танц си има своя песен, своя музика и характер!

Голяма част от народните танци се играят смесено, но има хора, които са типично женски или типично мъжки. Женските са от бавни до умерено бързи, стъпва се леко. В повечето случаи момите играят на песен. Мъжките народни танци се играят по-често под музикалния съпровод на характерните за областта инструменти. Мъжките хора са по-динамични, със сложни движения, излъчващи сила, мъжественост и упорство, докато женските са по-гальовни, нежни и емоционални.

За пиринския танц са характерни ниски приклякания и високи подскоци, превъртания, тежка стъпка и силна емоционалност.
Сред емблематичните танци за тези земи се нареждат: “Джангурица”, “Македонското хоро”, “Малишевско”, “Лясковско хоро”.

Още по темата

Още