Иван Кьосев

Иван Кьосев се занимава с отглеждането и обработване на орехи, бадеми и лешници в село Лясково .

Регистриран е като земеделски производител от 2008г. и се занимавам с отглеждането на основна култура  лешници на площ  от 39 дка  в землището на село Лясково – произлизащо от Леска т. е. Лешник. Сортовете  лешници са Тонда Джентиле и Ран Трапезунски Лешниковите насаждения съм оформил като дървесен вид , тъй като повечето лешници са в храстовидни. За да бъде всичко на високо професионално ниво, началото е със съдействието и неоценимите знания на н.с.д-р Магдалена Николова - Директор на  Овощен Разсадник за лешници гр. Кърджали от където е и посадъчния материал. 

През  2012 г.  е създал и масив от 13 дка орехи. Сортовете орехи са Фернер, Чандлър, Форнет. В този вече създаден масив  е засадил и малко бадеми за разнообразие, и проба как ще се съвместяват, като растения.

Стопанството му е сертифицирано като Биологично  спазило регламент: (ЕО)834/2007 ; (ЕО)889/2008.

Сертифицираща фирма на стопанството му е БалканБиосерт ООД –Пловдив.