България, макар и малка по територия, е богата на събития, традиции и обичаи. Човек има какво да види по всяко време на годината и на всяко място и винаги ще открие нещо ново, различно, нещо, което не е виждал до сега, защото пъстрите ни традиции и обреди, представляват интерес за малки и големи.

България съчетава в своите пределите 6 обособени етнографски области:

С едната от тях ще Ви запознаем в следващите редове. А ти, читателю, отпусни се и се наслади на многообразието на българската култура и пищността на Тракийската фолклорна област.

Тракийската фолклорна област е най-обширната етнографска територия в България. Обхваща Тракийската низина и Странджа планина. Някои автори определят странджанския регион като отделна фолклорна област, но официално нейните територии се категоризират като подобласт или част от Тракийската фолклорна област. Това схващане ще приемем и ние. Така Тракийската фолклорна област се намира в южна България, на север граничи със Стара планина, на запад и юг се простира съответно до Рила и Пирин, а източните граници опират в Черно море, Турция и Гърция.

Богатството на културното наследство, оформено в Тракийската фолклорна област, е безспорно и многолико. Фолклорът тук, както във всички останали етнографски области в България, е много разнообразен и емблематичен за нашата национална идентичност. Народното творчество е оставило своя бележит отпечатък върху цялостната българска култура и традиции. Благодарение на множеството преселения на тракийското население към северната част на България, които зачестяват след Освобождението, историческо-културните характеристики на областта се пренасят и вкореняват в тези на съседните, северните области - Северняшка и Добруджанска етнографски области.

Тук ще откриете повече информация за част от спецификите в културата на населението по тези земи.

Още по темата

Още