България - земя на кръстопът.
България - земя на траки, славяни, прабългари. Българи.
България - земя на автентичност и фолклорно разнообразие, към което не можеш да бъдеш безразличен.
Отпусни се и се наслади на разходката, в която ще ти разкрием корените на българското. Сам ще откриеш колко пъстър и многопластов е българският фолклор.И всяка от тях притежава собствен темперамент, музикални и танцови особености, както и традиции, създадени и ревностно пазени през вековете. Част от традициите преливат от фолклорна област в област, но съществуват и редица уникални и характерни обичаи само за конкретната част на страната. Именно това прави фолклорът ни толкова необятен, интересен и пълнокръвен! 

Страната ни е разделена на 6 фолклорни области:

Сега ще те запознаем със Северняшката фолклорна област
Тя обхващаща Северозападна и Средна северна България. Накратко Северняшката фоклорна област е заключена между река Дунав и Стара планина на север и юг, а на запад и изток: между Сърбия и Добруджанска фолклорна област. С оглед на преливането на обичаите и традициите от една област в друга, е изключително трудно да се постави ясна териториална граница между областите. Обикновено за граница се счита голяма река или планина. Поради тази причина е и трудно да се определи кои точно градове влизат в рамките на Северняшката етнографска област. Със сигурност това са Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, но Шумен и Русе са “погранични” и притежават фолклорните особености както на Северняшката област, така и на Доброджанската.
А причината Северняшката фолклорна област да бъде една чудодейна смесица от традиции, обичаи и вярвания се крие в преселението на големи групи от хора от Дунавската равнина към Балкана преди Освобождението и тяхното завръщане след 1878 г. Но заедно с тях, в Дунавската равнина идват и преселници от Тракия и така фолклорът на двете области се приплита, оплита и заплита. С времето и усядането на хората, традициите започват малко по-малко да се променят, следвайки хода на времето или противопоставяйки му се.

Още по темата

Още