Редица от обичаите в Северняшката област се спазват в цяла България и намират своите измерения в традициите на всяка една от етнографските области. Други обаче са характерни предимно за тези земи: Ще споделим с Вас едни от най-прочутите обреди, изпълнявани в Северняшката област.
А това са: Лазарки; Ладуване (Дайлада); Капанска сватба; Пеперуда; Герман; Русалии – Калушари; Гонене на змей.


Лазаруване - на  името на Свети Лазар - символ на здраве и дълголетие.  Пролетеният обичай, по традиция се практикува на християнския празник Лазаровден, в събота преди Връбница/Цветница. Основен обред на празника е лазаруването – обичай с любовно-женитбен характер.  

Ладуването се извършва на Нова година, на Гергьовден, на Еньовден и на Лазарница. С този обред момите гадаят за кого ще се омъжат и се обръщат към Лада, богинята на любовта и съпружеския живот, за да им посочи какъв ще бъде той.

Капанската сватба е богата на интересни обреди и обичаи, като продължителността на една такава сватба може да бъде цяла седмица.
В дома на момичето и в дома на момчето се приготвят китки и гердани от боб и люти чушки за уйнаджиите (танцьорите), с които ги закичват по време на сватбата.

Русалии-калушари
Русалийските игри са характерни за Северна България и се изпълняват през т.н. Русалска неделя - седмицата, която започва от празника на Св. Дух, точно 51 дни след Великден. Вярва се, че това е времето на самодивите и русалиите, които идват в човешкия свят по Спасов ден и носят плодородие на нивите.

Обичаят “Пеперуда” представлява обреден ритуал за призоваване на дъжд, провеждан през пролетта и лятото, в период на засушаване. Обичаят има множество регионални вариации. В типичният му за България вариант малко момиче, обикновено сираче и за предпочитане първо или последно дете, съблечено и покрито със зеленина, обикаля селото, придружавано от група момичета, като стопаните на всяка къща го поливат с вода.

Обичаят Герман също е за измолване на дъжд, Разпространен е в Северна България, южните склонове на Централна и Източна Стара планина, дори в Странджа. Обичаят не е календарно обвързан, а се изпълнява при продължително засушаване или непосредствено след другия обичай за измолване на дъжд - Пеперуда. Основна част от обичая Герман е изработването на мъжка фигура от кал или глина, наричана Герман, която ритуално се погребва.

Гонение на змей
Гонитбата на змей също е обичай, изпълняван при продължително засушаване, разпространен главно в Западна и Северозападна България и централните части на Стара планина. Подобно на другите два подобни обичая (Герман и Пеперуда) не е календарно обвързан и се изпълнява, когато настъпи продължителна суша.

Още по темата

Още