Бабинден е един от големите народни празници посветен на женити, които помагат при раждането. Празнува се на 8 януари по нов и на 21 януари по стар стил. Още преди изгрев слънце майки с деца отиват до чешмата да налеят прясна вода . В котлето се пуска стрък здравец. Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отива към бабата да се ''полеят''.