Условия за доставка

Начини на плащане и доставка

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия преди да използвате електронния магазин www.bonafide.bg/, собственост на WWW.BONAFIDE.BG!

Начини на плащане в електронния магазин www.bonafide.bg

Потребителят по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплати цената на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните/куриерски/ разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, по  следният  начини

 Плащане с наложен платеж

Плащането в брой при доставка е предпочитан вариант за електронна търговия. При тази опция, потребителят трябва да заплати дължимата сума за поръчката и доставката при получаване на поръчката. Сумата се заплаща на куриера от куриерска фирма.

При доставката потребителят получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Потребителят предава на куриера общата сума, включваща цената на стоката и цената на доставка, посочена във фактурата, което се отбелязва в приемо-предавателния талон/товарителница/, удостоверяващ предаването от куриера на стоката, посочена във фактурата на потребителя. Приемо-предавателният талон служи за разписка. С подписването талона за приемо–предаване потребителят овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Www.bonafide.bg сумата, представляваща продажната цена на доставената стока, като заплати и наложеният платеж върху стойността на покупката. Наложен платеж е услуга, при която пратката се доставя на получател след заплащане на сумата, определена от подателя. Вижте условията на : http://www.econt.com

Договор:

Договорът за продажба от разстояние между www.bonafide.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на www.bonafide.bg.

Доставка:

Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, www.bonafide.bg се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Bonafide.bg не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи опаковка и транспорт, съобразно вида й, на посочения от потребителя адрес за доставка. Доставки се извършват само на географската територия на Република България. Потребителят се задължава лично да заплати наложеният платеж и приеме поръчаните стоки или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните стоки. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи, удостоверяващи точното изпълнение на поръчката. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя адрес. Третото лице няма право на възражения относно факта на доставка и връщане на пратката.Стоката се доставя на получателя стандартно - на ръка, срещу подпис. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката;

За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение не по вина на www.bonafide.bg и/или куриера /в случай, че няма никой на адреса и др./, лицето, извършващо доставката, оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Потребителят поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на www.bonafide.bg и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на потребителя, Www.bonafide.bg задържа всички заплатени от потребителя суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Цената на стоката и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Цени на доставка:

Минималната сума за поръчка от магазина (Чаршията) е 0.01 лв.

Доставката на всички стоки, поръчани чрез електронния магазин - www.bonafide.bg, се изпълнява от куриерска фирма Eконт Експрес  за следните цени:

Градски куриер до 0,5 кг  – 6,30 лева за цялата страна;

Колетни пратки, както следва ;

                                градски куриер               между офисите              от офис                от/до врата      

                                                                                на Еконт                              до врата

 

до 1 кг                                  7,80 лв.                5,00 лв.                                6,30 лв.                7,80 лв.

над 1 до 2 кг                      9,30 лв.                5,50 лв.                                7,80 лв.                9,30 лв.

над 2 до 5 кг                      9,90 лв.                6,00 лв.                                9,90 лв.                11,40 лв.

 

Пратки над 5 кг, по ценови условия на Еконт Експрес.

При поръчка на повече пратки от различни доставчици, се заплаща всяка куриерска услуга поотделно.

Срок на доставка

Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин - www.bonafide.bg стоки, са както следва:

За стоки, налични в търговската мрежа на www.bonafide.bg в страната – до пет работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката;

За стоки, които не са налични в склад на www.bonafide.bg – ще бъдете допълнително уведомени по мейла или телефон, който сте оставили за вречето за доставка на поръчаната стока.

Потребителят получaва потвърждаващ имейл за приемане на онлайн поръчката на посочения от него електронен адрес.

Поръчки, изпратени след 17:00 часа, се обработват на следващия работен ден.

Поръчки, изпратени в събота и неделя, се обработват в понеделник.

Поръчки, изпратени в дни на национални и официални празници се обработват в първия работен ден, следващ празниците.

Bona Fide си запазва правото на промени в условията за доставка и тарифите на Еконт Експрес.