Търговска марка

Bona Fide® е българска запазена търговска марка, регистрирана през 2006 година в 25 класа на стоки и услуги в 27 държави.

Под марката Bona Fide® се обобщавават всички дейности (изделия, услуги или изживявания), които се извършват по автентични, традиционни и несъвременни способи.

Това са оригинални и „истински“ преживявания и изделия, които не са изменени чрез имитации или модерни технологии, а са съхранени от Доброто старо време.