От незапомнени времена се предава ритуала от поколение на поколение. Винаги се прави на 13- и 14 януари, като по остар стил се празнува Васильовден, на площада пл. Зольовец, до легендарната чешма на майстор Зольо, превърнала се в емблема на града.

Първия ден 13-ти януари е наречен ''Топането на пръстените''. На този ден се събират млади стари на площада и след подканването на ''кокорбашийката'', се извива хоро като всеки  може да пусне своя ''нишан'' в котлето с ''мълчаната вода''. Раздават се и житни зърна, с които трябва да се преспи. Според съня може да се предскаже каква ще е годината.

На втория ден 14-ти преди обяд се извършва ''Наричането на пръстените''. След традиционната запявка, „кокорбашийката” вади един по един нишаните от котлето, съпроводено със съответното наричане ,пожелание за професия, богатство, благополучие, здраве, задомяване и др..