На 15 февруари празнуваме паметта на св. апостол Онисим, ученик на св. апостол Павел.

Във Фригия, област в Мала Азия, живял богат и знатен човек на име Филимон. Когато светите апостоли проповядвали Евангелието, Филимон приел християнската вяра и по-късно бил причислен към седемдесетте апостоли. Той притежавал роб , на име Онисим. Заради свое провинение и поради страх от наказание Онисим избягал в Рим, където проповядвал свети апостол Павел. Той приема християнството и става негов сподвижник. По-късно свети Онисим бил посветен в тайнството Свето Кръщение и станал един от апостолите. Той изнасял своите проповеди в Испания, Гърция и Мала Азия. На преклонна възраст св.апостол Онисим бил поставен за епископ на Ефес. При царуването на Траян ( 98- 117 г.) свети Онисим бил повикан в Рим при управителя Тертил и е изправен на съд за изповядването на християнски убеждения.  След остояването на христовата вяра е изпратен  на заточение в Путеол и след жестоки мъчения е осъден на смърт.