Какво честваме?
В българската народна култура християнската мъченица за вярата – Екатерина е почитана като светица-лечителка и пазителка от страшни болести.   

Имен ден: На този ден имен ден празнуват: Екатерина, Катя, Катина, Катерина, Кина.

Св. Екатерина
Екатерина живяла в края на III век. Родена е в Александрия (Египет) – имала високо образование и владеела всички познати през античността науки. Майка й и роднините й искали да я задомят, но тя оказвала с аргумента, че иска да й намерят младеж, който да се равнява на нейната ученост. Но такъв младеж нямало. Веднъж един отшелник й казал, че познава такъв младеж, но Екатерина може да го види само, ако изпълни повелите му – той имал предвид Иисус Христос.

Вярвания
Според народните вярвания свети Екатерина или Катерина, както е името й в популярния вариант, предпазва от шарка.

Обичаи
На този ден майките замесват тесто с прясно налята вода – от него приготвят пита и малки кравайчета. Кравайчетата слагат на покрива или над външната врата – за баба Шарка.
Българите от Източна Тракия и Беломорието на този ден замазват огнището с кал, а жените раздават варена царевица или пшеница със затворени очи – за да замажат, да затворят очите и устите на мишките и те да не пакостят.

Още по темата