Православната ни църква отбелязва деня на Св. Мелетий, архиеп. Антиохийски. Св. Антоний, патр. Константинополски.

Св. Мелетий родом от Армения живял във време, когато се разпространявали ересите на Арий и Македоний. Избран за епископ на Антиохия, той всеотдайно проповядвал Христовата вяра. На свиканите два вселенски събора пламенно се борил да усмири разприте и враждите между християни и ариани. Еретиците неведнъж пращали на заточение антиохийския епископ, но св. Милетий до края на живота си останал верен последовател на християнските догми и вяра.

 Тридесет дни след избирането му Мелетий проповядвал в храма.  Той почнал да хвали догмите, утвърдени от Никейския събор, и да изповядва Иисуса Христа като единосъщен на Отца, равен Нему в сила и слава и като Него творец на вселената.  Това всенародно изповедание на православието силно разгневило арианите.  Разгневените ариани   го изгонили от църквата архиепископа и оттогава започнали да го хулят и наричат еретик.

С твърдостта на духа Мелетий съчетавал необикновена кротост и постоянно се стараел да усмири разприте и враждата. Той давал на паството си пример на всички добродетели и успял да се обкръжи с достойни хора

. Той умрял в дълбока старост.