Черноморският събор “Евро фолк” се провежда в рамките на пет дни  30.08. до 4.09.2017г.  в Приморско и Китен от  Музикални празници “Евро фолк” – 

Светът е телевизия. Музикалните празници се провеждат в различни европейски градове и държави 

през цялата 2017 година. Музикалните празници “Евро фолк 2017” се състоят от четиридесет 

музикални фестивала и се провеждат под егидата на Европейска Асоциация на Фолклорните 

Фестивали - ЕАFF. Основно събитие на Музикални празници “Евро фолк 2017” е Фестивал №1 в 

Европа на традиционните народни изкуства - Старопланински събор “Балкан фолк”. В него ежегодно 

участват от 9 000 до 15 000 музиканти, певци и танцьори.