Днес е Месопустна Задушница ( Вселенска). 

В православната традиция събота преди Неделя Месопустна е отредена за помен на починалите. Днешната Задушница се нарича Вселенска, защото споменават и починалите в самота без близки и тези от внезапна смърт от глад , студ, при  пътешествия , бедствия  и пожар. Приема се , че  те са погребани неподобаващо и за това тази Задушница  е отрадена,  и за техния помен.

Прави се поменна трапеза, след което се раздава  донесената храна на по-бедните, като милостиня за починалите. Трябва да се приготви жито, питка, вино и вода.