Една предпролетна изложба ще Ви очаква в Къщата на художниците в гр. Плевен от 31 януари до 17 февруари 2018 г. Насловът е "Изкушения". Ще Ви зарадват със своите художнически изкушения жените - членове на Представителството на СБХ-Плевен. Очаква Ви среща с изкуството на Зоя Минева, Росица Кадиева, Наталия Велева, Майя Ананиева, Илиана Димитрова, Александра Духлинска, Антония Караиванов, Ася Велизарова, Дианка Тодорова, Владимира Йорданова, Невелина Янакиева, Вяра Савова, Нина Петрова, Лидия Владова, Убавка Тончев.