Първи ред: Дончо Щипянчето, Мише Развигоров, Даме Груев, Ефрем Чучков, Атанас Бабата. Втори ред: Славчо Абазов (трети), Марко Секулички(четвърти). Делегати на Скопския окръжен конгрес на ВМОРО, януари 1905 г., Кнежево

На 19 януари в село Смилово, Битолско е роден Дамян (Даме) Груев, брат на Георги Груев. Даме Груев е български революционер, един от основателите на ВМРО и деец на българското национално - освоботилно движение в Македония и Одринско.