На 25 януари 1935г. с указ на цар Борис III  е създадено Българското национално радио.

Началото е поставено през 1929 г от група инженери, начело с Георги Вълков построяват 60-ватов радиопредавател в Инженерната работилница в София. В ефир за пръв път прозвучава ''Ало, ало тук радио София". 

Вследствие на това радиото се превръща в масова средство за далекосъобщения в България.