Фестивалът „Живият огън на традициите“ СИМВОЛ И РИТУАЛ се проведе в град Котел на 23-25 юни. Тази година на посетителите бяха показани традициите на четири етноса. За целта в парка в града бяха изградени 4 зони, на които по различен начин бяха представени традициите на българи, каракачани, турци и роми. Посетителите се потопиха в различната обредност, традиции и нрави на четирите етноса, опитаха тяхната кухня и се запознаха с техния начин на живот. През тази година темата на фестивала е свързана с етническия модел в община Котел. Точно тези четири етноса живеят в общината в пълно разбирателство и са пример за взаимна толерантност.

Източник: www.kotel.bg