''Най-старото златно съкровище в света, изкопано едва през 1972 година, не беше намерено в Месопотамия или Египет, най-ранните писмени цивилизации в човешката история. За всеобщо удивление, то беше открито в Североизточна България, близо до привлекателния, съвременен град Варна и е отпреди повече от 6000 години......'''  Проф. Колин Ренфрю, Саутхамптън, Великобритания.

Думите на известния британски професор са истина. Откритото златно съкровище през 1972г. във Варна доказва ,че най-древната цивилизация е населявала нашите земи.

 Първи на тази находка се е натъкнал Райчо Николов от Дългопол. Учените, които били на това място установили, че всички предмети са от чисто 24-каратово злато.  Мястото, на което са открити находките, е било халколитно гробище, датиращо от около 5000 – 4400 година преди Христа. Ценното откритие е било наречено ''Съкровището на варненския халколитен некропол'', а цивилизацията, на която е принадлежало то е наречена ''Култура Варна”. Ценната находка представлява най-голямото количество обработено злато в целия свят, датиращо от 5 хил. години пр.Хр..  Епохата, от която е датирано съкровището, е късната каменно-медна епоха. С тези ценни предмети се опровергава схващането до този момент, че най-древния ползван метал е медта. Впечатляващите находки от мед и злато с голяма доза сигурност потвърждават възможността за появили се вече по това време в района на Западното черноморие добре организирани общности, стоящи високо над родовообщинната структура и намиращи се на прага на ранната държава и възникването на писмеността. Очевидно става дума за нова обществена организация, непозната до момента, което е провокирало изследователи от ранга на Колин Ренфрю духовито да я номинират като  ''общество на вождовете“.