На днешния ден 23 февруари през 1823г. в  Копривщица е роден Найден Геров - български писател и общественик.

Той е известен  в борбата срещу фанариотското духовенство и с издаването на „Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и на руски“.

Също така е и прототип на Каравеловия Хаджи Генчо от повестта „Българи от старо време“.

 На 77- годишна възраст Найден Геров умира в Пловдив на 9 октомври 1900 година.