Фолклорният празник на градовете Елена, Котел, Твърдица, Гурково и Дряново се проведе за 45-ти път. ,,Балканът пее и разказва” е мащабен и уникален проект, който се осъществява в различни етапи между градовете от двете страни на Стара планина повече от 40 години. Запазвайки традиционното представяне на фолклорната култура, той се развива и обогатява с всяко следващо издание. Включен е в Националния календар на Министерството на културата.

Източник: www.kotel.bg