Историята разказва ,че когато Ирод  Агрипа І видял, че убийството с меч на св. ап. Яков, брат Йоанов, се харасело на юдеите, той задържал и Петър през дните на празника Безквасници. Като го задържали Петър е бил хвърлен в тъмницата окован с две вериги при четри четворки войници, като Ирод Агрипа I смятал след Пасха да го изведе пред народа. През нощта преди да бъде изведен се явил ангел Господен и светнала тъмницата. Ангела събудил Петър и му казал ''Стани скоро'', след което веригите паднали.

Разгневен Ирод Агрипа I умъртвил всички стражи които са пазели апостола в тъмницата.

Учениците на апостола Петър по-късно намерили веригите и така те са били предавани от поколение на поколение през вековете. Вярва се че веригите имат лечебна сила. Много вярващи били излекувани от различни болести с помощта на вълшебните  сили, които имат веригите.