Както и при другите традиционни християнски общности, така и при арменците Мъгърдутюн (Кръщението) е едно от основните Тайнства, което се извършва в началото на човешкия живот. Нарича се още Гънунк, което произлиза от думата гъник (печат), имайки предвид печата на Дара на Светия Дух. Както и при православните Мъгърдутюн също включва в себе си тайнството Търошм (Миропомазание). Има обаче и някои специфики, които го отличават от правславната църква.

   Докато в православната църква няма ограничение кога да се извърши Кръщение, в арменската не е прието да се кръщава по време на Великите пости и в отредените за пост дни през годината – сряда и петък, на Дахавар донер и последващите го Мерелоц. Специално за Великите пости няма строга забрана, но е за предпочитане кръщението да се извърши след това.

    Друга отлика е изискването, кръстникът да бъде само от мъжки пол – по-голямо момче или мъж, защото „първият кръстник в християнството – св. Йоан Кръстител е мъж!“. На арменски кръстникът се нарича гънкахайр и буквално означава духовен баща, или кръщелен баща – т.е. той става духовен наставник на кръщавания и се грижи за него като баща. По традиция кръстникът впоследствие може да стане кум на сватбата на този когото кръщава, въпреки че арменската традиция различава кръстника (гънкахайр), който се нарича духовен баща, от кума, който се нарича хачйехпайр – братът, който държи кръста над главите на младоженците по време на тайнството Венчание.

    Прието е децата да се кръщават още малки – между 40 ден и една годинка. Кръстницата – съпругата или майката на  гънкахайр – има отговорността да осигури нови дрешки за кръщелника. Сред тях задължително е бяла шапчица, пелена, ританки и ръкавици, тъй като съгласно арменската традиция новокръстеното дете не се къпе до третия ден след кръщаването „за да прихване мирото“. На ръцете и краката, където е сложено миро, се слагат ръкавици и ританки/чорапи „за да не се изтрие мирото и да не се поругае“. На третия ден кръстницата отива в дома на кръстеното дете и го изкъпва. Когато се кръщават по-големи деца, мирото, с което са помазани, се изтрива с памук и го запазват.