Постите в арменската църква не се различават съществено от православните, но има и някои особености. Така например постът преди Сурп Дзънунт т.е. Коледният пост е само една седмица, но се пости е една седмица преди Йеревумън сурп Хачи (Кръстовден), когато в православната църква се пости само на празника. Яденето на риба не е позволено през нито един от постите, включително в сряда и петък, защото се смята, че тя е с животински произход. В традициите на българските арменци обаче е познат обичая на трапезата за Хътман кишер (Бъдни вечер), която е постна, в средата на масата на се слага риба, което означава че се възприема и като постна храна. За разлика от арменците, православните в България не комсумират риба на Бъдни вечер.

     Неделите през Великия пост (Мезд Бахоц Гирагинер), особено през Светата Четиридесетница, както и в православната традиция, са посветени на различни теми и събития от старозаветната и новозаветна история. Първата неделяАрдаксман (За прогонването) – е посветена на изгонването на Адам от Рая. Втората неделя – Анарагин (На блудния) – напомня, че човек, който искрено се покае се прощават греховете заради любовта и милостта на Бога. Третата неделя се нарича Дъндесин (На стопанина) – на нея вярващите са поучавани как разумно и мъдро да постъпват в различни случаи от живота си. Четвъртата неделя е Тадаворин (На съдника) и поучава вярващите да бъдат усърдни в молитвата си. Петата неделя – Калъсдян (На пришествието) е посветена на Второто идване, пришествието на Сина Божий при свършека на света.