Света мъченица Татяна Римска е почитана в християнския свят ,както от православни така и от католици. Тя произхожда от богат и знатен римски род.

Баща и е бил дългогодишен префект на Рим . Неговото семейство е приело християнството още преди да се роди Татяна. Тя е била добра и смирена девойка, която се обрекла на целомъдрие и праведен живот.

Татяна служела на близките по свое вътрешно задължение за което е обявена за дякониса.

След смъртта на император Хелогабал ( 203 -212), които е бил изключително свиреп към християните, на трона се възкачил неговият млад  шеснайсет годишен братовчед Александър Север. За разлика от Хелогабал,той е бил безразличен към религиите и имал различни идоли в дома си, между които е било изображението  и на Иисус Христос. Заради възрастта на Александър  Север, управлението на държавата било поверено в ръцете на административни сановници, които преследвали християните.

Един ден поканали Татяна да принесе жертва на любимия идол  Аполон на императора Александър Север. Но тя не само отказала, но със своите молитви статуята на Аполон се сгромолясала и се разбила на парчета.

Това много ядосало младия император ,които настоявал Татяна  да се откаже от християнската вяра. След всяко  жестоко мъчение, тя се явявала невредима . Уморени от нейната немилост  безсилният управител (един от сановниците - Улпиан) наредил да я предадат на зверовете, но пуснатият лъв ближел кротко нозете на Татяна. Безисилни към вярата на Татяна е било наредено да бъде обезглавена тя и баща и.

Заради големите мъчения, на които била подложена, църквата я канонизирала като света великомъченица Татяна.

На този ден имен ден празнуват:Татяна, Таня , Таньо и Танка