Музикалното творчество на Пиринската етнографска област е твърде многолико и изпъстрено с различия, за да можем да го обрисураме изцяло и с категорична точност. Но можем да откроим най-важните му специфики и най-обичаните жанрове от пиринското население.

Текстовете на песните са на всевъзможни теми, свързани с различни ситуации, с ежедневието, с празника. Накратко, пиринчанинът пее с повод и без повод, през цялото време!

Тук нямаме орнаменталност при пеенето, но имаме резки извивки, хлипания, хълцания, изпяти твърдо, дори и в по-бавните и меланхолични песни.
За разлика от други области, където се пее предимно едногласно, тук на почит е двугласното пеене на женски хорове. В пиринския край жените - пеят, мъжете - свирят! А песента им разцепва планината!

Традиционни жанрове
в пиринското музикално творчество са:
Жетварските, седенкарските и юнашките песни, най-популярните из страната ни са “Македонско девойче”, “Лиляно моме, Лиляно”, “Зашумете мури от Пирина”, “Море пиле, славей пиле”.

В повечето песни от Пиринската фолклорна област и до днес е запазен типичния вокален маниер и диалекта от старите пирински песни.

Още по темата

Още