България - земя, съчетала в себе си красотата на Балкана и аромата на морето.
България - бит и традиции, обичаи и вярвания, съхранени до днес и почитани с гордост. 
България - земя разказала стотици истории, за мъки и страдания, за победи и завоевания.
Българио, “Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?" 

Никак не се изненадваме, че Вазов е задал този въпрос: българските земи са многостранна смесица от традиции и култури, залегнали дълбоко в нашата народопсихология и поведение. Тук се срещат различни мирогледи и вярвания, навици и ритуали и тук те стават едно цяло, рисувайки българската фоклорна идентичност и уникалност. 

България е разделена на общо 6 фолклорни области, всяка, от които носи своите разноцветни фолклорни специфики и неповторимост. Нямаме търпение да ти разкажем!

Тук ще Ви разкажем за Добруджанската етнографска област.

На изток границите на областта се простират до Черноморието, на север граничи с река Дунав, което обуславя неизбежното влияние на съседна Румъния върху фолклора. На юг Добруджанската област се простира до Тракийската  фолклорна област, а на запад до Северняшката.
В края на XIX век, подобно на историческия ход на събитията в  Северняшката област, и тук имаме преселение на големи групи хора от Тракия и района на Стара планина. Това естествено довежда до сливането на културни елементи от различните фолклорни области.
Добруджанският бит и традиции са добре запазени и изразени в районите на Силистра, Тутракан, Тервел, Добрич, Каварна, Балчик и Варна.

Познаваме добруджанския край с още едно име. Сещаш ли се кое е то? Да, Добруджа е известна и като Житницата на България, защото основният поминък на населението тук е земеделието. Това неминуемо е вплело своите корени във всички аспекти на етнографските особености на областта. Не е изненадващо, че популярната народна мъдрост: “Никой не е по-голям от хляба”, се е родила именно тук.

Още по темата

Още