България - плетеница от традиции, обичаи и култура. Земя, обрисувана с изумителна природа. Земя, дарена с вековна история. Земя, превърнала се в свидетел на добро и лошо, на черно и бяло, на цветно, пъстро, шарено и разнолико. Българските традиции са извор на нашата идентичност, на нашия образ и култура. Традиции колкото и всеобщи, толкова и специфични за едни или други области.

Българската етнографска наука извежда на преден план 6 фолклорни области:

Тук, читателю, ще те запознаем с дързостта на Шопската фолклорна област!

Шоплука се намира в средна Западна България и е стъпила здраво върху Софийското поле и Витоша планина. На юг граничи с Пиринската фолклорна област, а на изток с Тракийската. На север Шопската етнографска област опира на Северняшката, а на запад среща своите културни прилики и различия със Сърбия и Македония.

Поради местоположението си Шопската област неизбежно е вплела в облика си, историята и особеностите на всички земи, граничещи с нея.
Но, макар и разнолика смесица от различни култури и вярвания, шопската традиция не изневерява на своите характерни нрави и идентичност.
Средища на шопския фолклор са Кюстендил, Перник, Годеч, Радомир, Ихтиман, Своге, София и село Бистрица, за които ще Ви разкажем след малко.

Още по темата

Още