България - земя на необятните и неописуеми природни красоти. Земя, изпъстрена с разнолики и чудновати традиции и култура, впечатляващи цял свят. Обърнеш се на една страна - високи планини, на другата - лазурно море. Заслушай се и ще чуеш чайки и орли, и песни от всички страни. История, традиции и културно богатство, до където погледa ти стига. И отвъд това!
В границите си България пази 6 етнографски области, всяка от интригуваща по-интригуваща, със своите песни, танци и обичаи. Това са:

Тук ще разгледаме Пиринската фолклорна област, с нейните  красоти и отличителни белези.

Пиринската фолклорна област е най-малката етнографска област в България. Въпреки това, стъпила здраво върху планините Рила и Пирин, тази област е наситена с народно творчество и традиции, до където очите ти стигат. Макар и малка, Пиринската област е същинска смесица от почти всички музикални жанрове и празници в родината ни. Границите  ѝ на запад допират Македония, на юг - Гърция, на север пиринската песен достига Шопския край, а на изток - Родопската фолклорна област. 

Интересното за Пиринската област, е че това е единствената фолклорна област, в която има ясно обособени райони, с преобладаващи фолклорни и културни характеристики, различни за всяка една от тях. Днешните общински центрове Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Разлог и Петрич са се утвърдили като отделни представители на пиринската култура и традиции, с което предопределят различията и пъстротата в танцовото и музикално творчество на областта.

Повече за тази пъстротата и богатството на пиринския фолклор, можете да намерите в следващите редове.

Още по темата

Още