България - природа, в която има всичко!
България - наследство от всички времена!

Земя на нрави и преплитания на различни вярвания и традиции. Тук можете да откриете вековни обичаи, преплетени по цялото протежение на нашата родина и изградили нашата култура и идентичност.

Етнографията разглежда българската култура като сбор от разноликите виждания на населението, в различните краища на страната.
Спецификите на тези множество идентичности са обособени като отделни и уникални всяка по своему етнографски области, които на брой са общо 6:

Сега, читателю, заслушай се в родопската песен. Тя се носи волно, ширно и гальовно над планината!  

Родопската фолклорна област е разположена в южната част на България. Простира се върху планина Родопи и в този случай, спокойно можем да приемем, че географската област съвпада с етнографската. На запад граничи с Пиринската фолклорна област, на юг със съседна Гърция, а от север и изток е заобиколена от Тракийската фолклорна област. Първоначално се е считало, че тези земи от етнографска гледна точка спадат към Тракийската област, но заради големите различия в културата на родопчани и тракийци, с времето Родопите са се обособили като самостоятелна етнографска област.

А какви са тези различия, читателю, по-надолу ще разбереш!

Още по темата

Още